CHOOSE LANGUAGE

PARKING

”ZELENA BUTIČNA GLOBALNA DESTINACIJA ZA ZAHTEVNEGA

OBISKOVALCA, KI IŠČE RAZNOLIKA IN AKTIVNA DOŽIVETJA, MIR IN OSEBNE KORISTI. DESTINACIJA PETZVEZDIČNIH DOŽIVETIJ. ”


To je vizija turistične destinacije Slovenije, ki jo vidi in vodi Slovenska turistična organizacija (STO), osrednja nacionalna agencija za promocijo turizma, ene od najuspešnejših in najperspektivnejših panog slovenskega gospodarstva. Sistematično načrtovanje, razvojne in promocijske aktivnosti ter sodoben pristop k pozicioniranju Slovenije na globalnem turističnem zemljevidu – s tem je STO še posebej v zadnjih letih povečala prepoznavnost in ugled dežele kot avtentične, k trajnosti zavezane butične destinacije za 5-zvezdična doživetja.


“A green boutique global destination for high-end visitors seeking diverse and active experiences, peace, and personal benefits.”


This is the vision of the tourist destination Slovenia, as perceived and pursued by the Slovenian Tourist Board (STB), the central national agency for the promotion of tourism. Systematic planning, development and promotion activities and a modern approach to the placement of Slovenia on the global tourist map – this is what has particularly helped the STB in recent years to increase the recognisability and reputation of the country as an authentic boutique destination for five-star experiences, which is committed to sustainability.


“Grünes globales Boutique-Reiseziel für denan spruchsvollen Besucher auf der Suche nach abwechslungsreichen und aktiven Erlebnissen sowie Ruhe und persönlichen Vorteilen. Reiseziel für 5-Sterne-Erlebnisse.”

Das ist die Vision Sloweniens als Tourismusdestination, wie sie die Slowenische Tourismusbörse (STO), die zentrale nationale Agentur zur Förderung des Tourismus, einer der erfolgreichsten und perspektivischen Zweige der slowenischen Wirtschaft, sieht und anstrebt. Mit systematischer Planung, Entwicklungs- und Werbungsaktivitäten sowie einer modernen Herangehensweise an die Positionierung Sloweniens auf der touristischen Weltkarte ist es der STO gerade in den letzten Jahren gelungen, den

Wiedererkennungswert und das Ansehen Sloweniens als authentisches, der Nachhaltigkeit verpflichtetes Boutique-Reiseziel für 5-Sterne-Erlebnisse zu steigern.“A green

Pivovarna Laško Union (PLU) je največji proizvajalec pijač v Sloveniji in zaposluje