IZBERI JEZIKMaskota je pomemben element vseh večjih športnih in drugih dogodkov. Predstavlja bistvo tistega, kar organizator želi sporočiti vsem udeležencem in drugi zainteresirani javnosti.

V maskoti se odražajo želene lastnosti, povezane z dogodkom ter udeleženci, poosebljene v različnih likih, ki so praviloma osebe, živali ali predmeti. Maskota lahko simbolizira tudi lokalno ali regionalno značilnost kraja ali pokrajine, kjer se odvija dogodek. Vse navedeno se je upoštevalo tudi pri zasnovi maskote Gasilske olimpijade Celje 2022, ki so jo oblikovali v podjetju CreativeLab, Kreativni laboratorij d. o. o. iz Celja. Nastal je gasilec Flori, oblečen v gasilsko zaščitno obleko, ki v prvi vrsti pooseblja lastnosti in vrednote gasilcev, kot so pogum, moč, tovarištvo, z dodanima viteškim oklepom in čelado pa simbolizira Celje kot kraj dogodka. Ime Flori je izpeljanka imena Florjan in je povzeto po zavetniku gasilcev, sv. Florjanu.

Gasilec Flori bo širil gasilsko-športni duh med udeleženci Gasilske olimpijade Celje 2022 in povezoval ter animiral obiskovalce vseh generacij. Predvsem pa bo ambasador gasilstva, mesta Celje in dobre volje. Na prizoriščih dogajanja se bo pojavljal kot živa maskota v človeški velikosti, upodobljen pa bo tudi na nekaterih promocijskih izdelkih, ki jih bodo obiskovalci lahko kupili za spomin.