IZBERI JEZIK

O CELJU

foto. Gregor Katič

Celje – mesto z veličastno zgodovino in odločnim pogledom v trajnostno prihodnost

Celje, ki bo letos od 17. do 24. julija ponosni gostitelj Gasilske olimpijade Celje 2022, je tretje največje slovensko mesto. Je upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, gospodarsko, sejemsko in turistično središče Savinjske regije. S svojo podobo združuje antično in srednjeveško dediščino z urejenim, modernim okoljem. Ponosno je na svojo veličastno zgodovino, Mestna občina Celje pa svoje delo odločno usmerja v pametno, zeleno in okolju ter vsem generacijam prijazno mesto.

V zadnjih dobrih dvajsetih letih so v Celju s pomočjo evropskih sredstev in denarja iz državnega ter občinskega proračuna naredili velik razvojni korak

naprej. Leta 2004 so zgradili Čistilno napravo Celje, ki čisti odpadno vodo mesta Celje in okoliških naselij. To je bil prvi projekt, ki je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi. Temu je sledilo mnogo drugih pomembnih projektov, ki so spremenili podobo mesta in omogočili lepše ter kvalitetnejše življenje.

Tako kot ostala razvita evropska mesta se je Celje v zadnjih letih usmerilo v trajnostni razvoj, saj želi prihodnjim generacijam zapustiti sodobno, prijetno

in zdravo življenjsko okolje. Namestili so več polnilnic za električne avtomobile ter s sofinanciranjem Eko sklada kupili deset avtobusov na okolju

prijazen stisnjen zemeljski plin. V sodelovanju z javnim podjetjem Energetika Celje in s pomočjo evropskih sredstev so zgradili sodobno polnilnico na stisnjen zemeljski plin. Uredili so sistem vozlišča Park&Ride ter razširili sistem izposoje javnih koles KolesCE, ki je med občani in obiskovalci izjemno priljubljen. V mestu in njegovi okolici urejajo nove, varne kolesarske povezave in s sosednjimi občinami sodelujejo pri izgradnji regijskih kolesarskih poti. Trajnostno mobilnost bodo spodbujali tudi z uvajanjem novih tehnologij oziroma s tehnološko naprednimi rešitvami.

Ko boste v času Gasilske olimpijade obiskali Celje, boste spoznali, da je knežje mesto tudi mesto športa, kulture, lepo urejenih zelenih površin in čudovitega cvetja. Ogled zgodovinskih, kulturnih in turističnih znamenitosti vas bo prav tako zagotovo navdušil. Staro mestno jedro bo v času vašega prihoda še posebej živahno. Celjani bodo z različnimi prireditvami in bogato gostinsko ponudbo poskrbeli, da vam bo obisk Celja ostal v najlepšem spominu.

”ZELENA BUTIČNA GLOBALNA DESTINACIJA ZA ZAHTEVNEGA

OBISKOVALCA, KI IŠČE RAZNOLIKA IN AKTIVNA DOŽIVETJA, MIR IN OSEBNE KORISTI. DESTINACIJA PETZVEZDIČNIH DOŽIVETIJ. ”


To je vizija turistične destinacije Slovenije, ki jo vidi in vodi Slovenska turistična organizacija (STO), osrednja nacionalna agencija za promocijo turizma, ene od najuspešnejših in najperspektivnejših panog slovenskega gospodarstva. Sistematično načrtovanje, razvojne in promocijske aktivnosti ter sodoben pristop k pozicioniranju Slovenije na globalnem turističnem zemljevidu – s tem je STO še posebej v zadnjih letih povečala prepoznavnost in ugled dežele kot avtentične, k trajnosti zavezane butične destinacije za 5-zvezdična doživetja.


“A green boutique global destination for high-end visitors seeking diverse and active experiences, peace, and personal benefits.”


This is the vision of the tourist destination Slovenia, as perceived and pursued by the Slovenian Tourist Board (STB), the central national agency for the promotion of tourism. Systematic planning, development and promotion activities and a modern approach to the placement of Slovenia on the global tourist map – this is what has particularly helped the STB in recent years to increase the recognisability and reputation of the country as an authentic boutique destination for five-star experiences, which is committed to sustainability.


“Grünes globales Boutique-Reiseziel für denan spruchsvollen Besucher auf der Suche nach abwechslungsreichen und aktiven Erlebnissen sowie Ruhe und persönlichen Vorteilen. Reiseziel für 5-Sterne-Erlebnisse.”

Das ist die Vision Sloweniens als Tourismusdestination, wie sie die Slowenische Tourismusbörse (STO), die zentrale nationale Agentur zur Förderung des Tourismus, einer der erfolgreichsten und perspektivischen Zweige der slowenischen Wirtschaft, sieht und anstrebt. Mit systematischer Planung, Entwicklungs- und Werbungsaktivitäten sowie einer modernen Herangehensweise an die Positionierung Sloweniens auf der touristischen Weltkarte ist es der STO gerade in den letzten Jahren gelungen, den

Wiedererkennungswert und das Ansehen Sloweniens als authentisches, der Nachhaltigkeit verpflichtetes Boutique-Reiseziel für 5-Sterne-Erlebnisse zu steigern.“A green

Pivovarna Laško Union (PLU) je največji proizvajalec pijač v Sloveniji in zaposluje več kot 600 ljudi. Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti nizozemske družbe HEINEKEN, je leta 2016 nastalo z združitvijo Pivovarne Laško in Pivovarne Union in tako podedovalo skoraj 200-letno tradicijo proizvodnje piva v Sloveniji.

Naj tej dediščini sodelavci v Pivovarni Laško Union gradimo še danes. Z dvema proizvodnima enotama – v Ljubljani in Laškem – PLU ostaja vodilni pivovar ter konkurenčni ponudnik ciderja in osvežilnih brezalkoholnih pijač v Sloveniji. Znotraj družbe HEINEKEN Slovenija zaseda strateški položaj, saj Pivovarna Laško Union predstavlja pomembno regionalno izvozno središče.

V podjetju smo razvojno naravnani in zavezani uporabi prvovrstnih naravnih sestavin ter nenehnemu izboljševanju in inoviranju. Zavezani poslovni, tehnološki, marketinški in komunikacijski odličnosti novosti uvajamo na različnih področjih: vse od uvajanja novih kategorij pijač, novih vrst piva in brezalkoholnih pijač, do prenove embalaže, spletne prodaje in uporabe novih tehnologij za točenje piva. Z izpopolnjevanjem ponudbe se odzivamo na družbene in tržne trende, uresničujemo želje potrošnikov in zasledujemo strateški cilj, da naše pijače zasedajo prvo ali močno drugo mesto na trgu.