IZBERI JEZIK

”ZELENA BUTIČNA GLOBALNA DESTINACIJA ZA ZAHTEVNEGA

OBISKOVALCA, KI IŠČE RAZNOLIKA IN AKTIVNA DOŽIVETJA, MIR IN OSEBNE KORISTI. DESTINACIJA PETZVEZDIČNIH DOŽIVETIJ. ”


To je vizija turistične destinacije Slovenije, ki jo vidi in vodi Slovenska turistična organizacija (STO), osrednja nacionalna agencija za promocijo turizma, ene od najuspešnejših in najperspektivnejših panog slovenskega gospodarstva. Sistematično načrtovanje, razvojne in promocijske aktivnosti ter sodoben pristop k pozicioniranju Slovenije na globalnem turističnem zemljevidu – s tem je STO še posebej v zadnjih letih povečala prepoznavnost in ugled dežele kot avtentične, k trajnosti zavezane butične destinacije za 5-zvezdična doživetja.


“A green boutique global destination for high-end visitors seeking diverse and active experiences, peace, and personal benefits.”


This is the vision of the tourist destination Slovenia, as perceived and pursued by the Slovenian Tourist Board (STB), the central national agency for the promotion of tourism. Systematic planning, development and promotion activities and a modern approach to the placement of Slovenia on the global tourist map – this is what has particularly helped the STB in recent years to increase the recognisability and reputation of the country as an authentic boutique destination for five-star experiences, which is committed to sustainability.


“Grünes globales Boutique-Reiseziel für denan spruchsvollen Besucher auf der Suche nach abwechslungsreichen und aktiven Erlebnissen sowie Ruhe und persönlichen Vorteilen. Reiseziel für 5-Sterne-Erlebnisse.”

Das ist die Vision Sloweniens als Tourismusdestination, wie sie die Slowenische Tourismusbörse (STO), die zentrale nationale Agentur zur Förderung des Tourismus, einer der erfolgreichsten und perspektivischen Zweige der slowenischen Wirtschaft, sieht und anstrebt. Mit systematischer Planung, Entwicklungs- und Werbungsaktivitäten sowie einer modernen Herangehensweise an die Positionierung Sloweniens auf der touristischen Weltkarte ist es der STO gerade in den letzten Jahren gelungen, den

Wiedererkennungswert und das Ansehen Sloweniens als authentisches, der Nachhaltigkeit verpflichtetes Boutique-Reiseziel für 5-Sterne-Erlebnisse zu steigern.“A green

Pivovarna Laško Union (PLU) je največji proizvajalec pijač v Sloveniji in zaposluje več kot 600 ljudi. Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti nizozemske družbe HEINEKEN, je leta 2016 nastalo z združitvijo Pivovarne Laško in Pivovarne Union in tako podedovalo skoraj 200-letno tradicijo proizvodnje piva v Sloveniji.

Naj tej dediščini sodelavci v Pivovarni Laško Union gradimo še danes. Z dvema proizvodnima enotama – v Ljubljani in Laškem – PLU ostaja vodilni pivovar ter konkurenčni ponudnik ciderja in osvežilnih brezalkoholnih pijač v Sloveniji. Znotraj družbe HEINEKEN Slovenija zaseda strateški položaj, saj Pivovarna Laško Union predstavlja pomembno regionalno izvozno središče.

V podjetju smo razvojno naravnani in zavezani uporabi prvovrstnih naravnih sestavin ter nenehnemu izboljševanju in inoviranju. Zavezani poslovni, tehnološki, marketinški in komunikacijski odličnosti novosti uvajamo na različnih področjih: vse od uvajanja novih kategorij pijač, novih vrst piva in brezalkoholnih pijač, do prenove embalaže, spletne prodaje in uporabe novih tehnologij za točenje piva. Z izpopolnjevanjem ponudbe se odzivamo na družbene in tržne trende, uresničujemo želje potrošnikov in zasledujemo strateški cilj, da naše pijače zasedajo prvo ali močno drugo mesto na trgu.

Celjske mesnine smo podjetje s tradicijo in bogatimi izkušnjami, ki segajo v leto 1899 ko je bila v Celju, središču rodovitne savinjske doline, postavljena prva mestna klavnica z veliko hladilnico in lastno ledarno.


Naša ponudba izdelkov je odraz želja kupcev in zahtev sodobnega evropskega trga. Smo moderno podjetje s sodobno klavno linijo in razsekovalnico, obratom za proizvodnjo barjenih in trajnih klobas ter drugih mesnih proizvodov, katere kakovost spremljamo preko zahtev HACCP in IFS standardov.


Z uveljavljanjem blagovne znamke Z’dežele, lastne maloprodajne mreže in preko 450 zaposlenih nas danes uvrščajo v sam vrh največjih proizvajalcev mesa in mesnih izdelkov. Imamo sodobno klavno linijo in razsekovalnico v kateri na letnem nivoju zakoljemo 20.000 govedi in 40.000 prašičev. Na letni ravni v sodobnem obratu pridelamo 13.000 ton svežega mesa, 7000 ton izdelkov, od tega 2000 ton trajnih izdelkov.


Zadovoljstvo kupcev nad pestro izbiro izdelkov, njihovo visoko kakovostjo in domačim naravnim okusom, je naš najpomembnejši dolgoročni cilj, preko katerega se vključujemo v svetovne tržne tokove

Celjski sejem d. d. je podjetje, ki se ukvarja s prirejanjem sejmov in prireditev ter z oddajo kongresnih dvoran. Smo največji organizator sejemskih prireditev v Sloveniji. Imamo bogato 40-letno tradicijo in smo prepoznavni tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Organiziramo 20 sejmov, od katerih nekateri potekajo vsako leto, nekateri pa so bienalni.

Sejme na celjskem sejmišču vsako leto obišče več kot 230.000 obiskovalcev, ob upoštevanju preostalih prireditev pa se številka obiskovalcev približa pol milijona. Razpolagamo z največjim in najsodobneje opremljenim sejmiščem v Sloveniji.

Ne le sejemske prireditve, pomembna dejavnost družbe Celjski sejem je tudi prireditvena dejavnost. Celjski sejem se ponaša s široko paleto prostorov, ki so namenjeni raznovrstnim srečanjem in drugim družabnim ter izobraževalnim dogodkom, izpolnjujejo pa vse zahteve sodobnega poslovnega sveta.


Celje Fair Plc. is a company that specialises in organising fairs and events and renting out congress halls. We are the largest organiser of fairs in Slovenia. Throughout 40 years of experience we have gained national as well as international recognition. We are organisers of 20 fairs, some of which are annual and others are biennial.
Each year the fairs at the Celje Showground are visited by over 230,000 visitors. With other events included, the number of visitors comes close to half a million. Ours is the largest and most modernly equipped showground in Slovenia.

Another important activity in addition to fairs is organisation of events. Celje Fair boasts a wide range of premises, appropriate for various meetings and other social and educational events, which fulfil all the requirements of the modern business world.

Celjski sejem na odlični lokaciji nudi najem dvoran Kongresnega centra Celje. Dvorane so prostorsko in tehnično primerne za vse vrste kongresnih prireditev, prilagodimo pa jih lahko še za druge aktivnosti. Poskrbimo tudi za najbolj sodobno tehnologijo, ki omogoča nemoteno delovanje in doda virtualno komponento kakršnemu koli dogodku. Prednost Kongresnega centra Celje je prav tako več kot 1.000 brezplačnih parkirišč.

Telekom Slovenije je vodilni in najnaprednejši slovenski ponudnik najsodobnejših IKT-storitev in rešitev. Nenehno skrbi za razvoj in uvaja nove inovativne tehnologije, tako da uporabnikom zagotavlja vrhunsko omrežje, najsodobnejše storitve in odlično uporabniško izkušnjo.


Telekom Slovenije is the leader and the most advanced Slovenian provider of state-of-the-art ICT services and solutions. It is constantly developing and introducing new innovative technologies by providing users state-of-the-art network, state-of-the-art services and a great user experience.