IZBERI JEZIK

PRAVILA

ŠPORTNA TEKMOVANJA

”ZELENA BUTIČNA GLOBALNA DESTINACIJA ZA ZAHTEVNEGA

OBISKOVALCA, KI IŠČE RAZNOLIKA IN AKTIVNA DOŽIVETJA, MIR IN OSEBNE KORISTI. DESTINACIJA PETZVEZDIČNIH DOŽIVETIJ. ”


To je vizija turistične destinacije Slovenije, ki jo vidi in vodi Slovenska turistična organizacija (STO), osrednja nacionalna agencija za promocijo turizma, ene od najuspešnejših in najperspektivnejših panog slovenskega gospodarstva. Sistematično načrtovanje, razvojne in promocijske aktivnosti ter sodoben pristop k pozicioniranju Slovenije na globalnem turističnem zemljevidu – s tem je STO še posebej v zadnjih letih povečala prepoznavnost in ugled dežele kot avtentične, k trajnosti zavezane butične destinacije za 5-zvezdična doživetja.


“A green boutique global destination for high-end visitors seeking diverse and active experiences, peace, and personal benefits.”


This is the vision of the tourist destination Slovenia, as perceived and pursued by the Slovenian Tourist Board (STB), the central national agency for the promotion of tourism. Systematic planning, development and promotion activities and a modern approach to the placement of Slovenia on the global tou